Výrazy tváře

AUTOMATICKÁ ANALÝZA VÝRAZŮ TVÁŘE

Výrazy tváře

Zkoumejte emoce
pomocí facial coding algoritmu

Jak funguje analýza výrazů tváře?

Speciální algoritmus automaticky kóduje tvář skrze webkameru (facial coding). Krok po kroku detekuje obličej, kóduje výrazy tváře a rozeznává konkrétní emoce při kontaktu účastníka výzkumu s testovaným stimulem.

Na základě změn klíčových rysů obličeje, jako jsou oči, obočí, víčka, nosní dírky a rty, vzniká malá sada výrazných konfigurací obličeje, které jsou pro všechny stejné bez ohledu na věk a pohlaví. Jedná se o radost, hněv, překvapení, strach, pohrdání, smutek a znechucení.

Analýzou výrazů tváře odhalíte, jaký vliv bude mít váš produktu, obsah nebo služba na vaší cílovou skupinu.

Analýza výrazů tváře
ve vědeckých publikacích

Inspirujte se od zkušených výzkumníků, kteří pracují s daty z facial codingu ve svých výzkumech.

Predicting Ad Liking and Purchase Intent
2015, D McDuff, R Kaliouby, J Cohn, Rosalind Picard


Facial Expressions Analysis in Consumer Science
2018, L. Danner and K. Duerrschmid


Analýza výrazů tváře

v kombinaci s eye trackingem

můžete sledovat rozšíření zornice, které je přímo úměrné síle vzruchu při stresující situaci nebo vzrušujícím podnětu.

v kombinaci s GSR

získáte nefiltrovaný přehled o tom, jak se účastník “emocionálně potí”, když je vystaven emoční situaci.

v kombinaci s EEG

nahlédnete do okamžitých změn emočního projevu, který nelze ovládat. Můžete předstírat úsměv, ale neoklamete mozek.

Emoční analýza v BiSigma Software Suite

Automatizovaný systém umí rozpoznat až 23 výrazů ze tváře, včetně šesti základních emocí: šťastný, smutný, naštvaný, překvapený, vyděšený a znechucený. BSS navíc dokáže rozpoznat „neutrální“ stav.

» Zobrazit 23 podporovaných výrazů

Hlavním výstupem emoční analýzy je klasifikace výrazů obličeje vašeho účastníka testu. Tyto výsledky jsou vizualizovány v několika různých grafech.

Výrazy podporované naším software

EmoceDetail výrazu
Neutrální
Šťastný
Smutný
Bezradný
Ublížený
Zděšený
Ohromený
PřekvapenýŠťastně překvapený, Smutně překvapený, Úzkostlivě překvapený, Rozzlobeně překvapený, Znechuceně překvapený
ZnechucenýŠťastně znechucený, Smutně znechucený, Úzkostlivě znechucený, Rozzlobeně znechucený
NaštvanýSmutně naštvaný, Úzkostlivě naštvaný
ÚzkostlivýSmutně úzkostný

Software pro sběr, analýzu a synchronizaci dat

Ke každému hardwaru doporučíme kompatibilní software, případně takový, který je synchronní s více biosenzory najednou: s EEG, GSR, EKG, pohybovými senzory, a jinými.

Ulehčíme vám analýzu dat z více biosenzorů a časově sjednotíme veškeré datové signály.

Zkombinujte analýzu výrazů z tváře
s dalšími senzory

Oční kamery
Vizuální pozornost

Motion Capture
Snímání pohybu

EEG
Mozková aktivita

FEA
Emoce ve tváři

EKG
Srdeční aktivita

EMG
Svalová aktivita

GSR/EDA
Odpor kůže

Poraďte se o nákupu
senzorů s expertem

Nesprávný výběr biosenzorů může narušit průběh i výsledky vašich výzkumů. Provedeme vás výběrem správného senzoru, definicí požadavků i volbou vhodného softwaru.