Motion Capture

MOTION CAPTURE

Snímání pohybu

Zachyťte a vizualizujte pohyb
v reálném čase

Jak funguje Motion Capture?

Snímání pohybu neboli Motion Capture (zkráceně MoCap) je metoda zaznamenání pohybů lidí, zvířat i věcí a jejich převedení na digitální model.

Pohyby jsou snímány skrze inerciální měřící jednotky (IMU). Tyto senzory pro snímání pohybu obsahují gyroskopy a akcelerometry a dají se použít pro celé tělo nebo jeho část.

Ve vědeckém výzkumu lze snímání pohybu využít zejména pro analýzu pohybu nebo hodnocení vývoje rehabilitace pacientů. Velké zastoupení má také ve filmovém a herním průmyslu.

Motion Capture
ve vědeckých publikacích

Inspirujte se od zkušených výzkumníků, kteří pracují s IMU senzory ve svých výzkumech.

Virtual Reality Serious Game for Musculoskeletal Disorder Prevention
2018, Maria Sisto, Nabil Ouerhani et al., Arc Engineering High School, Switzerland


Quantification of Exposure to Risk Postures in Truck Assembly Operators
2020, Mohsen Zare, Julie Bodin et al., IRSET and UTBM France


Výběr Motion Capture

V kombinaci s EEG

můžete rozšířit hranice pohybové analýzy o větší počet a složitost rozpoznatelných gest.

V kombinaci s Eye Trackingem

zjistíte, kam účastník výzkumu směřuje svou pozornost při pohybu. Využijete zejména ve virtuální realitě.

V kombinaci s virtuální realitou

sledujete pohyby ve 3D prostředí. Využijete zejména k procvičování nových postupů, vytváření prototypů nebo v simulátorech.

Motion Capture

Bezdrátové IMU senzory mají snadný a nenápadný fixační systémem.
Umisťují se na celé tělo nebo jeho část.

Senzory dodáváme obvykle do 30 dnů

Motion (IMU)
Bezdrátové senzory

Software pro sběr, analýzu a synchronizaci dat

Ke každému hardwaru doporučíme kompatibilní software, případně takový, který je synchronní s více biosenzory najednou: s EEG, GSR, EKG, pohybovými senzory, a jinými.

Ulehčíme vám analýzu dat z více biosenzorů a časově sjednotíme veškeré datové signály.

Zkombinujte Motion Capture
s dalšími senzory

Oční kamery
Vizuální pozornost

Motion Capture
Snímání pohybu

EEG
Mozková aktivita

FEA
Emoce ve tváři

EKG
Srdeční aktivita

EMG
Svalová aktivita

GSR/EDA
Odpor kůže

Poraďte se o nákupu
senzorů s expertem

Nesprávný výběr biosenzorů může narušit průběh i výsledky vašich výzkumů. Provedeme vás výběrem správného senzoru, definicí požadavků i volbou vhodného softwaru.