EMG

ELEKTROMYOGRAFIE

EMG

Zkoumejte aktivitu svalů
a jak souvisí s emocemi

Jak EMG funguje?

Elektromyografie je metoda zaznamenání elektrické aktivity svalů. Neinvazivně jsou signály snímány elektrodami z povrchu rukou nebo prstů k lepšímu porozumění svalových pohybů. Elektrody se dají umístit také na obličej (fEMG) a zkoumat, jak souví obličejové svaly s určitými emocemi.

Elektromyografie vám odpoví na jakýkoliv typ testovaného materiálu v akademickém i komerčním výzkumu. Nevědomý pohyb ruky nebo prstu odhalí i úlekovou reakci (startle reflex) a úsměv nebo zamračení vypoví o emočním stavu. S pomocí svalové aktivity lze také ovládat hry, počítač či elektrický vozík pro postižené pacienty.

Elektromyografie
ve vědeckých publikacích

Inspirujte se od zkušených výzkumníků, kteří pracují s daty z EMG ve svých výzkumech.

Biomechanical and perceptual evaluation of the use of a servo-controlled power-assistance system in manual wheelchair mobility
2018, Medola, F. O., Bertolaccini, G. S., Sao Paulo State University, Brazil


Pain related to breastfeeding in seated and side-lying positions
2017, M. Aoki, S. Suzuki, H. Takao, Kanagawa Institute of Technology, Japan


Výběr EMG

V kombinaci se senzory pohybu

rozšíříte hranice pohybové analýzy o biomechaniku a získáte podrobnější vhled do pohybu a gest.

V kombinaci s eye trackingem

můžete doplnit měření z obličejového EMG o vizuální data a zjistit detailnější informace o nákupním chování spotřebitele.

V kombinaci s EEG

zjistíte, jak mozek zpracovává a řídí pohyby končetin, ale také to, jak se pohybům předchází a jaké činnosti se potlačují.

EMG elektrody

Standardní elektrody umožňují přímý kontakt s pokožkou.
Umisťují se na ruce, prsty nebo obličej účastníka výzkumu.

Senzory dodáváme obvykle do 30 dnů

EMG
Standardní elektrody

Software pro sběr, analýzu a synchronizaci dat

Ke každému hardwaru doporučíme kompatibilní software, případně takový, který je synchronní s více biosenzory najednou: s EEG, GSR, EKG, pohybovými senzory, a jinými.

Ulehčíme vám analýzu dat z více biosenzorů a časově sjednotíme veškeré datové signály.

Zkombinujte EMG
s dalšími senzory

Oční kamery
Vizuální pozornost

Motion Capture
Snímání pohybu

EEG
Mozková aktivita

FEA
Emoce ve tváři

EKG
Srdeční aktivita

EMG
Svalová aktivita

GSR/EDA
Odpor kůže

Poraďte se o nákupu
senzorů s expertem

Nesprávný výběr biosenzorů může narušit průběh i výsledky vašich výzkumů. Provedeme vás výběrem správného senzoru, definicí požadavků i volbou vhodného softwaru.