EKG

ELEKTROKARDIOGRAFIE

EKG

Zkoumejte čas vzniku emoce
měřením srdeční aktivity

Jak EKG funguje?

Elektrokardiografie je metoda zaznamenání elektrické aktivity srdce. Neinvazivně jsou signály snímány elektrodami z povrchu kůže (hrudník, paže nebo i nohy).

Data ze srdeční frekvence nabízí cenné informace o fyziologickém a emočním vzruchu sledovaného člověka. A to na milisekundy přesně! Samy o sobě však neodpovídají na otázku, zda byl vzruch způsoben pozitivním nebo negativním obsahem stimulů.

Skutečná síla EKG přichází v kombinaci s dalšími zdroji dat, jako je eye tracking, EEG nebo FEA – analýza emocí z tváře.

Zdroj: Wikiskripta

Elektrokardiografie
ve vědeckých publikacích

Inspirujte se od zkušených výzkumníků, kteří pracují s daty z EKG ve svých výzkumech.

Recognition using ECG Signals with Local Pattern Description Methods
2015, Tivatansakul, S. & Ohkura, M., Shibaura Institute of Technology, Japan


Research on the Application of GSR and ECG in the Usability Testing
2016, Sha Liu, Bao-Yue Zhang, Cong Liu, China Agricultural University, China


Výběr EKG

V kombinaci s FEA

se dozvíte, zda byl naměřený vzruch způsobený pozitivní nebo negativní emocí sledovaného člověka.

V kombinaci s eye trackingem

můžete sledovat pozornost účastníka a úrovně jeho vzruchu během prezentace emočních či kognitivně náročných stimulů.

V kombinaci s EEG

pochopíte nejen to, jak účastník výzkumu reaguje na podněty, ale také, jak silně.

EKG elektrody

Standardní elektrody umožňují přímý kontakt s pokožkou.
Umisťují se na hrudník účastníka výzkumu.

Senzory dodáváme obvykle do 30 dnů

EKG
Standardní elektrody

Software pro sběr, analýzu a synchronizaci dat

Ke každému hardwaru doporučíme kompatibilní software, případně takový, který je synchronní s více biosenzory najednou: s EEG, GSR, EKG, pohybovými senzory, a jinými.

Ulehčíme vám analýzu dat z více biosenzorů a časově sjednotíme veškeré datové signály.

Zkombinujte EKG
s dalšími senzory

Oční kamery
Vizuální pozornost

Motion Capture
Snímání pohybu

EEG
Mozková aktivita

FEA
Emoce ve tváři

EKG
Srdeční aktivita

EMG
Svalová aktivita

GSR/EDA
Odpor kůže

Poraďte se o nákupu
senzorů s expertem

Nesprávný výběr biosenzorů může narušit průběh i výsledky vašich výzkumů. Provedeme vás výběrem správného senzoru, definicí požadavků i volbou vhodného softwaru.