EEG

ELEKTROENCEFALOGRAFIE

EEG

Zkoumejte kognitivní procesy
měřením mozkové aktivity

Jak EEG funguje?

Elektroencefalografie je metoda zaznamenání elektrické aktivity mozku. Neinvazivně jsou signály snímány elektrodami z povrchu hlavy. Je dobré vědět, že čím více elektrod používáme, tím více času strávíme nastavením a analýzou.

Elektroencefalograf signály zesiluje a odfiltrovává šum. Dozvíte se, jak spolu komunikují neurony v mozku prostřednictvím elektrických impulsů a jak jsou spojeny s kognitivními procesy, jako je: bdělost, relaxace, ospalost, vzrušení nebo stres.

Odhalte, v akademickém i komerčním výzkumu, jak kognitivní procesy ovlivňují naše vnímání, přemýšlení a interakci se světem.

Elektroencefalografie
ve vědeckých publikacích

Inspirujte se od zkušených výzkumníků, kteří pracují s daty z EEG ve svých výzkumech.

Regression-based analysis of combined EEG and eye-tracking data
2021, Dimigen, O. Humboldt Universität & Ehinger, B. V. Radboud University


HD-EEG for tracking sub-second brain dynamics during cognitive tasks
2021, Mheich, A., Dufor, O., Yassine, S. et al., France


Výběr EEG

do 32 elektrod

Ideální vstup do světa EEG a zkoumání kognitivních procesů. Vhodné pro většinu akademických a komerčních výzkumů.

64 – 256 elektrod

Využijete zejména v psychologii, neurovědě a klinickém výzkumu. Vhodné ke kombinaci s dalšími biosenzory.

Suché EEG elektrody

Elektrody umožňují přímý kontakt s pokožkou bez použití vodivého gelu.
Umisťují se na hlavu účastníka výzkumu.

Senzory dodáváme obvykle do 30 dnů

DSI-7
7 elektrod
DSI-Flex
7 elektrod
DSI-Hybrid EEG + fNIR
8 elektrod
DSI-24
24 elektrod

VR EEG elektrody

Elektrody umožňují přímý kontakt s pokožkou bez použití vodivého gelu.
Umisťují se na hlavu účastníka výzkumu.

Senzory dodáváme obvykle do 30 dnů

DSI-VR300
9 elektrod

Software pro sběr, analýzu a synchronizaci dat

Ke každému hardwaru doporučíme kompatibilní software, případně takový, který je synchronní s více biosenzory najednou: s EEG, GSR, EKG, pohybovými senzory, a jinými.

Ulehčíme vám analýzu dat z více biosenzorů a časově sjednotíme veškeré datové signály.

Zkombinujte EEG
s dalšími senzory

Oční kamery
Vizuální pozornost

Motion Capture
Snímání pohybu

EEG
Mozková aktivita

FEA
Emoce ve tváři

EKG
Srdeční aktivita

EMG
Svalová aktivita

GSR/EDA
Odpor kůže

Poraďte se o nákupu
senzorů s expertem

Nesprávný výběr biosenzorů může narušit průběh i výsledky vašich výzkumů. Provedeme vás výběrem správného senzoru, definicí požadavků i volbou vhodného softwaru.